Noorderzee

De grote zee ten noorden van Deonidar. Aan de overkant liggen een aantal landen waar handel mee gevoerd wordt.

Noorderzee

Umbra alberthidding