Westerzee

De zee ten westen van Deonidar waarlangs handel wordt gevoerd met de landen aan de andere kant

Westerzee

Umbra alberthidding